Avtalet mellan Garantgruppen och Samsung gällande garantiservice av vitvaror är uppsagt.
Följden av detta är att vi inte längre utför garantiservice på Samsungs vitvaror.
Serviceanmälan ska ske direkt till Samsungs support. Tel: 07717267864.

Hör av er om ni har några pågående ärenden eller funderingar kring detta.

/David Sahlsten